Pobierz podanie

OPINIE O NASZEJ SZKOLE


Anatomiczna lokalizacja punktów akupunktury

Henryk Dyczek Magdalena Grzonkowska

Czytaj Dalej

SPIS TREŚCI

Punkty akupunktury, Płuca i Jelito Grube

Henryk Dyczek

Czytaj Dalej

Próbka

 

FAQ

Najczęściej zadawane pytania przez zainteresowanych nauką w naszej szkole. (FAQ)

1. Jakie kwalifikacje otrzymuje słuchacz po ukończeniu szkoły?
Każda osoba po pomyślnym zdaniu wszystkich wymaganych egzaminów otrzymuje Dyplom Ukończenia Szkoły Akupunktury Tradycyjnej i uzyskuje kwalifikacje zawodowe akupunkturzysty.

2. Czy można zostać słuchaczem szkoły mając wykształcenie średnie ale bez świadectwa maturalnego?
Niestety nie, aby zostać słuchaczem szkoły konieczne jest posiadanie świadectwa maturalnego lub dyplomu wyższej uczelni.

3. Kim są wykładowcy w Waszej szkole?
Nasi nauczyciele to m.in. członkowie British Acupuncture Council, wykładowcy z The College of Traditional Acupuncture, specjaliści z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i nauk biologiczno-medycznych. Nie wszyscy wykładowcy prowadzą jednak regularne zajęcia, niektórzy pełnią rolę doradczą lub pracują jako konsultanci oraz prowadza zajęcia gościnnie.

4. W jakim języku prowadzone są zajęcia?
Zajęcia prowadzone są w języku polskim lub są tłumaczone na język polski.

5. Co to jest akupunktura tradycyjna?
Akupunktura tradycyjna różni się od tzw. akupunktury medycznej. Akupunktura tradycyjna, (albo inaczej klasyczna) jest oparta na teoriach i zasadach pozwalających zrozumieć energetyczną fizjologię i anatomię człowieka. Dlatego też nazywana jest ona często "medycyna indywidualizowaną", czyli taką, która uwzględnia niepowtarzalności każdej istoty ludzkiej. Zasadniczym celem szkoły jest wykształcenie specjalisty akupunktury posiadającego umiejętności potrzebne do usuwania dolegliwości zarówno somatycznych jak i psychicznych człowieka. Ponadto słuchacze szkoły otrzymują szerokie wykształcenie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej. W myśl wielowiekowej tradycji filozofii akupunktury tradycyjnej - "profilaktyka jest najwyższą zasadą każdej medycyny". Niezwykle ważne jest, aby słuchacze i późniejsi absolwenci Szkoły postrzegali osobę chorą jako całość - "ciało, umysł i duch". Podstawową zasadą pracy specjalisty z zakresu akupunktury tradycyjnej jest określanie i eliminowanie zaburzeń energetycznych (Jing /Jang) zgodnie z zasadami prawa pięciu elementów (żywiołów) wg TMC.

6. Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się w Bydgoszczy przy ulicy Lipowej 8. Trwają od października do czerwca, co drugi weekend w piątki, soboty i niedziele.

7. Jak długo trwa nauka?
Nauka w naszej szkole trwa trzy lata.

8. Czy dyplom ukończenia Szkoły Akupunktury Tradycyjnej uprawnia mnie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej?
Tak, dyplom Szkoły Akupunktury Tradycyjnej uprawnia do wykonywania usług z zakresu akupunktury tradycyjnej zgodnie z postanowieniami Polskiej Klasyfikacji Działalności: 85.14.E Działalność Paramedyczna 85.14.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( Dz. U. 2004 nr 33 poz. 289)

© Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy.
Webmaster: Filip Zerbst email: sakupunktury[at]gmail.com