Pobierz podanie

OPINIE O NASZEJ SZKOLE


Anatomiczna lokalizacja punktów akupunktury

Henryk Dyczek Magdalena Grzonkowska

Czytaj Dalej

SPIS TREŚCI

Punkty akupunktury, Płuca i Jelito Grube

Henryk Dyczek

Czytaj Dalej

Próbka

 

Jak zostać słuchaczem

Warunki przyjęcia do Szkoły

Szkoła zaprasza do podjęcia nauki akupunktury tradycyjnej osoby z różnych grup wiekowych, zawodów i środowisk wnoszące różnorodność do środowiska słuchaczy. Szkoła prowadzi politykę równych szans we wszystkich obszarach swojej działalności.

Warunki przyjęcia do szkoły:
. posiadanie przynajmniej świadectwa ukończenia szkoły średniej z maturą;
. autentyczna motywacja do nauki i stosowania akupunktury tradycyjnej;
. stan zdrowia umożliwiający danej osobie podjęcie i ukończenie nauki;
. ukończenie 19 roku życia;
. znajomość języka polskiego; znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem;

Ponadto należy rozważyć:
. czy w swoich planach w wystarczający sposób uwzględniłem/am konieczność sfinansowania programu, łącznie z kosztami podróży i zakwaterowania?
. jakie są moje długoterminowe cele?
. jak nauka według programu nauczania Szkoły pasuje do mojej obecnej sytuacji?
. czy jestem w stanie w tej chwili przewidzieć sytuację, która może mi nie pozwolić na kontynuowanie studiów w Szkole?

Jak złożyć podanie?

Dla tych z Państwa, którzy zdecydują się na naukę w naszej szkole przygotowaliśmy wzór podania, które można pobrać ze strony www (pobierz) lub zamówić telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.

Szkoła Akupunktury Tradycyjnej,
ul. Startowa 5,
86-065 Lisi Ogon k/Bydgoszczy

Kontakt telefoniczny/fax (052) 321 39 03
codziennie w godz. 10.00 - 17.00

e-mail sekretariat@akupunktura.edu.pl

Opłaty:

Terminy wpłat:

Opłata semestralna wynosi 3700PLN i musi być wniesiona do 15 czerwca (pierwszy semestr) i do 10 lutego (drugi semestr).

Opłaty należy wpłacać na konto BRE Bank S.A.
 nr konta 30 1140 2017 0000 4702 0384 0774
w tytule wpłaty proszę wpisać "Imię i Nazwisko - Akupunktura".

© Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy.
Webmaster: Filip Zerbst email: sakupunktury[at]gmail.com