Egzamin dyplomowy 2018. Drodzy absolwenci, dołączyliście do grona akupunkturzystów zawodowych. Wykazaliście się profesjonalizmem oraz wiedzą teoretyczną i praktyczną. Wszystkim Wam życzę wielu sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym.

Powodzenia!

Dyrektor szkoły Janusz Zerbst

Wszystkie zajęcia odbywają w nowej siedzibie szkoły w Bydgoszczy przy ulicy Grudziądzkiej 27-29.

TERMINY ZAJĘĆ 2018/19 – (pierwszy semestr)
Rok I Rok II Rok III

Październik: 6 - 7 i 20 - 21

Listopad: 3 - 4 i 17 - 18

Grudzień: 1 - 2 i 15 - 16

Styczeń: 12 - 13 i 26 - 27

Październik: 13 - 14 i 27 - 28

Listopad: 24 - 25

Grudzień: 8 - 9

Styczeń: 5 - 6 i 19 - 20

 

Październik: 6 - 7 i 20 - 21

Listopad: 3 - 4 i 17 - 18

Grudzień: 1 - 2 i 15 - 16

Styczeń: 12 - 13 i 26 - 27

 

TERMINY ZAJĘĆ 2018/19 – (drugi semestr)
Rok I Rok II Rok III

Luty: 9 - 10

Marzec: 2 - 3, 16 - 17 i 30 - 31

Kwiecień: 13 - 14

Maj: 11 - 12 i 25 - 26

Czerwiec: 22 - 23

Luty: 2 - 3 i 23 - 24

Marzec: 9 - 10 i 23 - 24

Kwiecień: 6 - 7 i 27 - 28

Maj: 18 - 19

Czerwiec: 1 - 2, 15 - 16 i 29 - 30

Luty: 9 - 10

Marzec: 2 - 3, 16 - 17

Szanowni Państwo,

wieloletnie doświadczenie w nauczaniu akupunktury oraz analiza sugestii i wniosków, a także ocena poszczególnych zajęć przez naszych absolwentów i studentów zaowocowała opracowaniem nowego programu nauczania. Program ten zacznie obowiązywać od najbliższego roku szkolnego 2018/19. Zmiany dotyczą skrócenia okresu nauczania do 2, 5 roku (pięć semestrów). Nauka będzie się odbywała w systemie zaocznym w soboty i niedziele.  Program będzie realizowany w nowym, większym budynku z klimatyzowaną salą wykładową i w pełni wyposażoną i klimatyzowaną kliniką szkolną. Dzięki poprawnie warunków lokalowych i podniesieniu komfortu możemy również zwiększyć ilość miejsc w przyszłym roku i w latach następnych.

Nowy program nauczania poza Akupunkturą Pięcioelementową zawiera mikrosystemy - akupunkturę brzucha, akupunkturę kosmetyczną, akupunkturę czaszki i ucha (aurikuloterapia) a także akupunkturę w systemie balansowania oraz akupunkturę wg TCM w tym diagnozę z języka.  W ramach programu będą prowadzone również warsztaty z terapii bańką medyczną i chińską, moksoterapia, oraz warsztaty oddechowe.

Opłata za semestr nie ulega zmianie i wynosi 3800 zł.

Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy to najdłużej działająca szkoła akupunktury w Polsce. W naszej szkole uczymy podstaw akupunktury niezbędnych do wykonywania zawodu akupunkturzysty. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową. Naszą mocną stroną jest doskonałe przygotowanie praktyczne studentów. Uczą się oni nie tylko  stawiania trafnej diagnozy, ale również doboru odpowiedniej terapii oraz bezbłędnej lokalizacji 361 podstawowych punktów akupunkturowych. W ostatnim piątym semestrze nauki pod okiem opiekuna samodzielnie przyjmują pacjentów w klinice szkoły lub współpracujących ze szkołą gabinetach akupunktury praktycznie weryfikując wiedzę nabytą w czterech semestrach nauki. Nauka kończy się uzyskaniem uprawnień zawodowych do wykonywania zabiegów akupunktury.

Rekrutacja na rok akademicki 2018/19

Warunki przyjęcia do szkoły:
- posiadanie przynajmniej świadectwa ukończenia szkoły średniej z maturą;
- stan zdrowia fizyczny i psychiczny umożliwiający podjęcie i ukończenie nauki;
- ukończony 19 rok życia;
Jakie dokumenty należy złożyć?
- podanie do szkoły;
- kserokopia świadectwa maturalnego bądź dyplomu wyższej uczelni;
- kopia dowodu wpłaty opłaty semestralnej – (3800 PLN )

Konto szkoły: mBank S.A. nr konta 62 1140 2017 0000 4702 0881 2127

w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko oraz  „Akupunktura 2018

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres :

 sekretariat@akupunktura.edu.pl

Wszelkich informacji udziela  sekretariat szkoły tel. 052 321-39-03

Semestr  pierwszy

Moduł

Przedmiot

Temat

1.

sobota

Teoria  akupunktury

 1. Koncept Pięciu Elementów i 12 organów wewnętrznych (Urzędników).
 2. Cykle przepływu energii Sheng i Ke.
 3. Diagnoza z pulsu –teoria.
 4. Diagnoza z pulsu –zajęcia warsztatowe.
 5. Akupunktura na tle filozofii chińskiej.

Anatomia palpacyjna dla akupunkturzystów

 1. Kości kończyny górnej

niedziela

Teoria  akupunktury

 1. Czynnik Sprawczy.
 2. Kolor twarzy jako element diagnostyczny- teoria.
 3. Kolor twarzy jako element diagnostyczny- zajęcia warsztatowe.
 4. Zapach ciała jako element diagnostyczny- teoria.
 5. Zapach ciała jako element diagnostyczny – zajęcia warsztatowe.
 6. Zastosowanie moksy w terapii akupunktury –teoria.
 7. Zastosowanie moksy w terapii akupunktury –zajęcia warsztatowe.

 

2.

sobota

Teoria  akupunktury

 1. Prawo Południa/Północy – dobowy przepływ energii w organizmie.
 2. E.C.I.W.O. – fraktalność budowy organizmów.
 3. Punkty kierujące w akupunkturze:
 1. punkty elementowe,
 2. punkty źródłowe,
 3. punkty łączące,
 4. punkty tonifikujące (wzmacniające),
 5. punkty sedujące (osłabiające),
 6. punkty godzinowe,
 7. punkty sezonowe,
 8. punkty xi cleft,
 9. punkty antyczne.
 1. Głos jako element diagnostyczny- teoria i przykłady.
 2. Głos jako element diagnostyczny – zajęcia warsztatowe.

Anatomia palpacyjna dla akupunkturzystów

 1.  Mięśnie kończyny górnej

niedziela

Punkty akupunktury

 1. Meridiany Yin Kończyny Górnej:
 2. Meridian Płuc Lu1-Lu11 anatomiczna lokalizacja punktów akupunktury
 3. Natura punktów, opisy działania

3.

sobota

Teoria  akupunktury

Zasadnicze koncepty TCM

 1. Teoria Yin i Yang
 2. Teoria Pięciu Elementów
 3. Zang Fu (teoria narządów pustych i pełnych)
 4. 8 Zasad
 5. Cztery filary życia
 6. Cztery podstawowe grupy chorób
 7. Zegar biologiczny – zależności energetyczne organów i funkcji
 8. Przyczyny chorób (zewnętrzne, wewnętrzne)

 

Anatomia palpacyjna dla akupunkturzystów

 1. Układ nerwowy i układ naczyniowy kończyny górnej.
 2. Topografia: jama pachowa, dół łokciowy, kanał nadgarstka, tabakierka anatomiczna.

niedziela

Punkty akupunktury

 1. Meridiany Yin Kończyny Górnej:
 2. Meridian Serca Ht 1-Ht 9
 3. Natura punktów, opisy działania

4.

sobota

Teoria  akupunktury

 1. Zagadnienia teoretyczne dot. energii w organizmach żywych.
 2. Charakterystyka Elementu Drzewa.
 3. Charakterystyka Urzędnika Wątroby i Pęcherzyka Żółciowego.
 4. Emocje jako element diagnostyczny- teoria i przykłady.
 5. Wstęp do planowania zabiegów- teoria.
 6. Wstęp do planowania zabiegów- zajęcia warsztatowe.

 

Anatomia palpacyjna dla akupunkturzystów

 1. Kręgosłup, klatka piersiowa, czaszka – układ kostny

niedziela

Punkty Akupunktury

 1. Meridiany Yin Kończyny Górnej:
 2. Meridian Osierdzia Pc1-Pc9
 3. Natura punktów, opisy działania

5.

sobota

Teoria  akupunktury

 1. Zajęcia warsztatowe – zastosowanie Punktów Kierujących, diagnoza z pulsu, ustalanie Czynnika Sprawczego.
 2. Akabane test: cel badania, jego przebieg –teoria.
 3. Akabane test–zajęcia warsztatowe.
 4. Puls Centralny: cel badania, jego przebieg –teoria.
 5. Puls Centralny- zajęcia warsztatowe.
 6. Trzy Jiao: cel badania, jego przebieg –teoria.
 7. Trzy Jiao-zajęcia warsztatowe.
 8. J.A.D. : cel badania, jego przebieg –teoria.
 9. J.A.D. –zajęcia warsztatowe.
 10. Interpretacja wyników badań.

 

Anatomia palpacyjna dla akupunkturzystów

 1. Mięśnie klatki piersiowej, brzucha, grzbietu, głowy i szyi cz. 1.

niedziela

Punkty Akupunktury

 1. Meridiany Yang Kończyny Górnej:
 2. Meridian Jelita Grubego LI 1-Li 20
 3. Natura punktów, opisy działania

6.

sobota

Teoria  akupunktury

 1. Zajęcia warsztatowe – zastosowanie Punktów Kierujących, diagnoza z pulsu, ustalanie Czynnika Sprawczego, elementy diagnozy.
 2. Sześć warstw na przykładzie Prawa Wyleczenia.
 3. Sześć warstw w zastosowaniu przeciwbólowym.
 4. Bloki Wyjścia /Wejścia –teoria.
 5. Bloki Wyjścia /Wejścia –zajęcia warsztatowe.
 6. Energia Agresywna –teoria.
 7. Energia Agresywna –zajęcia warsztatowe.
 8. Blok Ren/Du.
 9. Nierównowaga H/W.

Anatomia palpacyjna dla akupunkturzystów

 1.  Mięśnie klatki piersiowej, brzucha, grzbietu, głowy i szyi cz. 2.

niedziela

Punkty Akupunktury

 1. Meridiany Yang Kończyny Górnej:
 2. Meridian Jelita Cienkiego Si 1- Si 19
 3. Natura punktów, opisy działania

7.

sobota

Podstawy dietetyki TCM

 1. Różnice pomiędzy dietetyką TCM a tradycyjną dietetyką; podstawowej pojęcia
 2. Energetyczny charakter pożywienia – produkty żywnościowe, zioła i przyprawy
 3. Klasyfikacja produktów spożywczych i metod obróbki termicznej
 4. Charakterystyka terapeutycznego działania pięciu smaków
 5. Odżywianie zgodne z porami roku
 6. Podstawowe syndromy TCM: przyczyny, objawy, terapia dietą i ziołami
 7. Dobieranie diety dostosowanej do konstytucji

Anatomia palpacyjna dla akupunkturzystów

 1. Krtań, tchawica, gruczoł tarczowy, naczynia i nerwy szyi: tętnica szyjna wspólna, Tętnica szyjna wewnętrzna i zewnętrzna, tętnica podobojczykowa, żyła szyjna wewnętrzna i zewnętrzna, nerw błędny, nerw przeponowy, topografia: trójkąty szyi

niedziela

Punkty Akupunktury

Powtórzenie materiału

8.

sobota

Teoria  akupunktury

 1. Zajęcia warsztatowe – bloki Wyjścia /Wejścia.
 2. Charakterystyka Elementu Ognia.
 3. Charakterystyka Urzędnika Serca, Jelita Cienkiego, Osierdzia, Potrójnego Ogrzewacza.
 4. Dyspozytor Wewnętrzny.
 5. Dyspozytor Zewnętrzny.
 6. Dyspozytor Wewnętrzny i Zewnętrzny – zajęcia warsztatowe.

Anatomia palpacyjna dla akupunkturzystów

 1. Trzewia klatki piersiowej i jamy brzusznej

 

niedziela

Punkty akupunktury

Egzamin z lokalizacji punktów

Techniki  oddechu

 1. Warsztaty oddechowe

Semestr drugi

9.

sobota

Teoria  akupunktury

 1. Zajęcia warsztatowe – bloki.
 2. Charakterystyka Elementu Ziemi.
 3. Charakterystyka Urzędnika Śledziony i Żołądka.
 4. Techniki nakłuwania.
 5. Zajęcia warsztatowe – powtórki na życzenie słuchaczy.

 

Pierwsza pomoc

 1. Pierwsza pomoc medyczna

niedziela

Punkty akupunktury

 1. Meridiany Yang Kończyny Górnej:
 2. Meridian Potrjnego Ogrzewacza Th 1 – Th 10 cz. 1
 3. Natura punktów i opisy działania

10.

sobota

Dietetyka

Element Ziemi

 1. Element Ziemi
 2. System narządów: śledziona/trzustka, żołądek
 3. Syndromy związane ze śledzioną
 4. Dieta dla systemu śledziony
 5. Cukier i pszenica – podejście dietetyki zachodniej i TCM
 6. Syndromy związane z żołądkiem
 7. Przepisy, zalecenia, produkty, zioła

Anatomia palpacyjna dla akupunkturzystów

 1. Kości kończyny dolnej

niedziela

Punkty akupunktury

 1. Meridiany Yang Kończyny Górnej:
 2. Meridian Potrjnego Ogrzewacza Th 11 – Th 23 cz. 1
 3. Natura punktów i opisy działania

11.

sobota

Teoria  akupunktury

 1. Zajęcia warsztatowe- kompleksowa diagnoza i planowanie zabiegów.
 2. Charakterystyka Elementu Metalu.
 3. Charakterystyka Urzędnika Płuc i Jelita Grubego.
 4. Charakterystyka Elementu Wody.
 5. Charakterystyka Urzędnika Nerek i Pęcherza Moczowego.
 6. Omówienie tematów Egzaminacyjnych.

Anatomia palpacyjna dla akupunkturzystów

 1. Mięśnie kończyny dolnej

niedziela

Dietetyka

Element  Metalu i Wody

 1. Element Metalu
 2. System narządów: płuca, jelito grube
 3. Syndromy związane z płucami
 4. Syndromy związane z jelitem grubym
 5. Element Wody
 6. System narządów: nerki, pęcherz moczowy
 7. Syndromy związane z nerkami
 8. Syndromy związane z pęcherzem moczowym
 9. Przepisy, zalecenia, produkty, zioła

 

12.

sobota

Teoria  akupunktury

Egzamin teoria akupunktury rok 1.

Anatomia palpacyjna dla akupunkturzystów

 1. Naczynia i nerwy kończyny dolnej, elementy topograficzne: rozstęp naczyń, rozstęp mięśni, dół podkolanowy, kanał kostki przyśrodkowej

niedziela

Punkty akupunktury

 1. Meridiany Yin Kończyny dolnej:
 2. Meridian Wątroby Liv 1-Liv 14
 3. Natura punktów i opisy działania

13.

sobota

Teoria  akupunktury

Element Drzewa i Ognia

 1. Element Drzewa
 2. System narządów: wątroba, pęcherzyk żółciowy
 3. Syndromy związane z wątrobą
 4. Syndromy związane z pęcherzykiem żółciowym
 5. Zalecenia, dieta, przepisy
 6. System narządów: serce, jelito cienkie
 7. Syndromy związane z sercem
 8. Syndromy związane z jelitem cienkim
 9. Przepisy, zalecenia, produkty, zioła

Anatomia palpacyjna dla akupunkturzystów

 1. Miednica – układ moczowy, układ rozrodczy

niedziela

Punkty akupunktury

 1. Meridiany Yin Kończyny Dolnej:
 2. Meridian Śledziony Sp 1- Sp 11
 3. Natura punktów i opisy działania

14.

sobota

Teoria  akupunktury

Zaliczenie przedmiotu Dietetyka

Podstawy diagnostyki różnicowej wg TCM, Wstęp do diagnozy z języka

 1. Diagnoza wg TCM
 2. Wywiad z pacjentem
 3. Wstęp do diagnozy z języka
 4. Ćwiczenia: przykłady, diagnoza, dobieranie zaleceń dostosowanych do konstytucji

Anatomia palpacyjna dla akupunkturzystów

 1. Nerwy czaszkowe, mózgowie

niedziela

Punkty akupunktury

 1. Meridiany Yin Kończyny Dolnej:
 2. Meridian Śledziony Sp 12- Sp 21
 3. Natura punktów i opisy działania

15.

sobota

Gua sha

 1. Gua sha – chińska technika
 2. Zajęcia praktyczno-teoretyczne

Anatomia palpacyjna dla akupunkturzystów

Powtórzenie materiału do egzaminu

niedziela

Anatomia palpacyjna dla akupunkturzystów

Egzamin

16.

sobota

Punkty
akupunktury

Powtórzenie materiału

niedziela

Techniki  oddechu

 1. Warsztaty oddechowe

Punkty akupunktury

Egzamin 2

Semestr trzeci

Moduł

Przedmiot

Temat

1.

sobota

Teoria akupunktury

 1. Karta pacjenta - omówienie
 2. Wywiad z pacjentem - demonstracja prowadzącego na pacjencie
 3. Omówienie przypadku i zaplanowanie terapii
 4. Pulsy - warsztaty zajęciowe
 5. Punkty alarmowe, punkty spotkań, Okna Nieba, Morza
 6. Rodzaje qi, wzajemne relacje, przepływ energii w organizmie człowieka

Fizjologia z elementami patofizjologii

 1. Choroby układu mięśniowo-szkieletowego, analiza zdjęć RTG

niedziela

Punkty akupunktury

 1. Meridiany dodatkowe:
 2. Meridian Du Mai Du 1- Du 28
 3. Natura punktów i ich opisy

2.

sobota

Teoria akupunktury

 1. Duchowość w medycynie chińskiej (duchy narządów, duchowość punktów).
 2. Transfery proste i złożone.
 3. Wywiad z badaniem fizycznym przeprowadzony na tle grupy: raporty obserwatorów i pacjentów, dyskusja - ćwiczenia w eliminacji elementów, w celu znalezienia CS.
 4. Planowanie zabiegów i ich wykonanie na uczestnikach zajęć.

fizjologia z elementami patofizjologii

 1. Układ krążeniowo-oddechowy i jego patologie

niedziela

punkty akupunktury

 1. Meridiany dodatkowe:
 2. Meridian Ren Mai Ren 1- Ren 24
 3. Natura punktów i ich opisy

3.

sobota

Teoria akupunktury

Kanały łączące (Luo mai)

 1. Co to są kanały łączące?
 2. Kanały łączące 12 meridianów oraz meridianów Ren i Du.
 3. Nauka palpacji kanałów łączących– istotna dla diagnostyki.
 4. Fizjologia kanałów łączących.
 5. Diagnostyka kanałów łączących; WYWIAD, OBSERWACJA, PALPACJA (zajęcia praktyczne).
 6. Rozpoznanie dysfunkcji kanałów łączących.
 7. Protokoły diagnostyki i zabiegów akupunktury.
 8. Nowotwory a stagnacja w kanałach łączących.
 9. Inne objawy spowodowane stagnacją w kanałach łączących.
 10. Wpływ punktów łączących na krwawienia.
 11. Wykorzystanie punktów łączących w objawach psychicznych.
 12. Guzki, a kanały łączące.
 13. Patologia kobiecej piersi, a kanały łączące.

Fizjologia z elementami patofizjologii

 1. Układ pokarmowy, układ moczowy i ich patologie

niedziela

Punkty akupunktury

 1. Meridiany yin kończyny dolnej:
 2. Meridian Nerek Kid 1 - Kid 16
 3. Natura punktów i opisy działania

4.

sobota

Teoria akupunktury

 1. Warsztaty praktyczne - powtórzenie znanych procedur klinicznych: dyspozytor zew, dyspozytor wewnętrzny, energia agresywna, akabane
 2. Standardy zawodowe akupunkturzysty
 3. BHP akupunkturzysty
 4. Ubezpieczenie
 5. Kwestie prawne
 6. Prowadzenie rejestru chorych
 7. Praktyki biznesowe
 8. Praca nad własnym portfolio i reklamą
 9. Rola badań w akupunkturze
 

Fizjologia z elementami patofizjologii

 1. Układ rozrodczy, cykl menstruacyjny i patologia

niedziela

Punkty akupunktury

 1. Meridiany yin kończyny dolnej:
 2. Meridian Nerek Kid 17- Kid 27
 3. Natura punktów i opisy działania

5.

sobota

Teoria akupunktury

Ginekologia w medycynie chińskiej

 1. Cykl menstruacyjny i płodność kobiety wg TCM
 2. Problemy z płodnością - terapie w zależności od fazy cyklu
 3. Menopauza w oparciu o  5 elementów
 4. Zespół napięcia przedmiesiączkowego

Fizjologia z elementami patofizjologii

 1. Układ immunologiczny, układ hormonalny i ich patologie

 

Niedziela

Techniki  oddechu

 1. Warsztaty oddechowe

6.

sobota

Teoria akupunktury

 1. Zajęcia praktyczne - wywiad z badaniem fizycznym; raporty obserwatorów i pacjentów, dyskusja - ćwiczenia w eliminacji elementów, w celu znalezienia CS.
 2. Punkty Zgodnści Tylnej/ Back Shu Points
 3. Technika 4 igieł
 4. Warsztaty z pulsów i języka
 5. Praca kliniczna: odróżnienie CS Drewno i CS Ogień
 6. Praca kliniczna: odróżnienie CS Ogień i CS Woda
 7. Praca kliniczna: odróżnienie CS Ogień i CS Metal
 

Fizjologia z elementami patofizjologii

 1. Choroby skóry, tk. Łącznej, choroby nowotworowe

niedziela

punkty akupunktury

 1. Meridiany yang kończyny dolnej:
 2. Meridian Żołądka St 45- St25
 3. Natura punktów i ich opisy

7.

sobota

Teoria akupunktury

 

 1. Warsztaty praktyczne - moksowanie
 2. Odróżnienie CS I/II od V/VI w elemencie Ognia
 3. Odróżnienie CS Metal od CS Ziemia
 4. Transfery proste i złożone - doskonalenie umiejętności
 5. technika 4 igieł - doskonalenie umiejętności
 6. Punkty antyczne

 

Fizjologia z elementami patofizjologii

Zaliczenie przedmiotu

niedziela

punkty akupunktury

Powtórzenie materiału

8.

sobota

Teoria akupunktury

Akupunktura w leczeniu bólu w wybranych jednostkach chorobowych

 1. Relacje pomiędzy maridianami (systemy)
 2. Relacje anatomiczne (ECIWO)
 3. Wybrane jednostki chorobowe: lumbago, rwa kulszowa, rwa barkowa, łokieć tenisisty, łokieć golfisty, ból kolana, zespół cieśni nadgarstka, napięciowe bóle głowy, bół odcinka szyjnego kręgosłupa
 4. Warsztaty umiejętności praktycznych

niedziela

Punkty akupunktury

Egzamin z lokalizacji punktów

 

Semestr czwarty

 

9.

sobota

Teoria akupunktury

 1. Wzorce zachowania poszczególnych czynników sprawczych (CS)
 2. Wywiad z badaniem fizycznym przeprowadzony przez ochotników na tle grupy: raporty obserwatorów i pacjentów- dyskusja- ćwiczenia w eliminacji elementów, w celu znalezienia Czynnika Sprawczego.
 3. Praca kliniczna: planowanie zabiegów dla poszczególnych Czynników Sprawczych
 4. Diagnostyka- pulsy- ćwiczenia ( analizowanie obrazu pulsów; dobór procedur).
 5. Praca kliniczna: Praca z nowotworami i chorobami autoimmunologicznymi.
 6. Elektroakupunktura.

niedziela

Punkty akupunktury

 

 1. Meridiany yang kończyny dolnej:
 2. Meridian Żołądka St 24 – St 1
 3. Natura punktów i ich opisy

 

10.

sobota

Mikrosystemy

 1. Wybrane zagadnienia z akupunktury czaszki – zajęcia teoretyczno-praktyczne

niedziela

Punkty akupunktury

 1. Meridiany yang kończyny dolnej:
 2. Meridan Pęcherzyka Żółciowego GB 44- GB 22
 3. Natura punktów i ich opisy

11.

sobota

Teoria akupunktury

 1. Akupunktura kosmetyczna
 2. Warsztaty teoretyczno-praktyczne

niedziela

Punkty akupunktury

 1. Meridiany yang kończyny dolnej:
 2. Meridian Pęcherzyka Żółciowego Gb 21-GB 1
 3. Natura punktów i ich opisy

12.

sobota

Teoria akupunktury

 1. TCM w pediatrii
 2. Połączenie akupunktury, moksoterapii i ziołolecznictwa

niedziela

Punkty akupunktury

 1. Meridiany yang kończyny dolnej:
 2. Meridian Pęcherza Moczowego Bl 67 - 30
 3. Natura punktów i ich opisy

13.

sobota

Mikrosystemy

Bańka

 1. Wybrane zagadnienia z akupunktury ucha – zajęcia teoretyczno-praktyczne
 2. Bańka chińska - warsztaty teoretyczno-praktyczne

niedziela

Punkty akupunktury

 1. Meridiany yang kończyny dolnej:
 2. Meridian Pęcherza Moczowego Bl 29 - 1
 3. Natura punktów i i ch opisy

14.

sobota

Teoria akupunktury

 1. MERIDIANY CUDOWNE – znaczenie, zastosowanie, punkty otwierające i zamykające, zastosowanie w endokrynologii i ginekologii
 2. Wybrane zagadnienia z akupunktury brzucha

niedziela

Punkty akupunktury

Powtórzenie materiału

15.

sobota

Teoria akupunktury

 1. Powtórzenie zagadnień do egzaminu ustnego
 2. Przygotowanie do kliniki

niedziela

Punkty akupunktury

Egzamin z lokalizacji punktów akupunktury

16.

sobota

Teoria

Egzamin ustny

Semestr piąty

Moduł

Przedmiot

Temat

Dwanaście modułów

sobota

Klinika

Praktyki zawodowe - wrzesień - luty

niedziela

Subscribe to Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy RSS
© Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy.
Webmaster: Filip Zerbst email: sakupunktury[at]gmail.com